Filip Motte

Filip Motte

Bij het begin van de legislatuur 2012-2018 werd Filip aangesteld als schepen bevoegd voor Financiën, Overheidsopdrachten, Kerkbesturen, Juridische Zaken en Inburgering. 

Op 18 maart 2015 is Filip tot onze grote spijt plots overleden. 

Filip was niet alleen een uitstekend en gewaardeerde schepen van de stad, een man met een missie en een doel in de politiek, een man met erg veel vakkennis, daadkracht en een vaste ambitie om de stad goed en zuinig te besturen. Hij was bovenal een bij zijn medewerkers geliefde schepen, een beste collega, en fantastische teamspeler en een goeie vriend. We zullen hem erg hard missen.