Erfgoed

In de bestuursperiode 2013-2018 zette de stad de samenwerking verder met de regionale erfgoedcel BIE. Stadsgebouwen met een erfgoedwaarde werden aangepakt, zoals het kasteel Wallemote dat helemaal gerestaureerd werd, de voormalige schoenfabriek Eperon d’Or werd omgevormd tot een museum…

 

Het gebouw van de voormalige elektriciteitscentrale werd beschermd als monument en de plannen om dit gebouw uit te bouwen tot een tweede pijler voor de industriële erfgoedsite Eperon d’Or worden uitgewerkt. Intussen wordt de grootst bewaarde stoommachine van het land verder onderhouden en worden herstelwerken uitgevoerd zodat deze stoommachine ook weer zal draaien.

 

Er werd ook gestart met het initiatief om erfgoed in de kijker te zetten door de organisatie van fotoshootdagen voor beroeps- en amateurfotografen.

Nieuws over dit onderwerp