Economie en ondernemen

Ook Izegem ontsnapt er niet aan. Net zoals in andere Vlaamse steden neemt de leegstand in ons stadscentrum toe. We blijven evenwel niet bij de pakken zitten en nemen tal van handelsversterkende maatregelen: in overleg met de handelaars werkten we een actieplan uit, we trokken een ervaren project-leider lokale economie aan en we voerden een projectcheque in waarmee handelaars professioneel advies inwinnen of renovatiewerken uitvoeren.

We hebben extra parkeerplaatsen gecreëerd op de site Strobbe. En we hebben parkeerrouteborden geplaatst die duidelijk de weg wijzen naar de vele parkings in onze stad: de betalende voor kortparkeren pal in het centrum en de gratis randparkings voor langparkeren.

Van overleg met de handelaars maken we trouwens een speerpunt van ons economisch beleid. Bovendien stimuleren we ook het overleg tussen de handelaars. Zo sporen we de oprichting van winkelstratencomités aan. 

Nieuws over dit onderwerp

Wedstrijdreglement: win een Izegem Kadodon

Deze wedstrijd wordt ingericht door N-VA Izegem (verder inrichter genoemd) en loopt ten einde op 16 september  2021 om 24 uur. Aan de wedstrijd kan enkel deelgenomen worden door personen, ouder dan …