Over N-VA Izegem

De N-VA is sinds 2001 de opvolger van de Volksunie (opgericht in 1954).

De Volksunie (VU) in Izegem ontstond in 1958, maar pas in de algemene ledenvergadering van 8 april 1972 werd beslist dat de Volksuniemandatarissen in de gemeenteraad als onafhankelijke fractie zouden zetelen. Met (slechts) een zesde van het aantal zetels kon de partij haar uitslag goed verzilveren, want vanaf begin 1983 leverde de partij enkele schepenen. Juist op het moment dat ze bleef groeien, viel ze uit de boot. Na 18 jaar oppositiebanken slaagde de partij er bij de verkiezingen van 2012 in om opnieuw in een coalitie te stappen.

Afdelingsvoorzitters (Volksunie en N-VA)

De partij werd achtereenvolgens geleid door Eugène Wydooghe (zeker in 1962), Jaak Vansteenkiste (late jaren 1960-1972), Joris Verbeke (1972-1980), Palmer Dermaut (1980-1984), opnieuw Joris Verbeke (1984-1989), Rik Baert (1989-1995), Willy Doop (1995-1999), Bart Rommel (1999-2000), Jan Maertens (2000-2001), Kurt Himpe (ad interim 2001), Peter Vermeulen (2002-2011), Nick Verschoot (2011-2013) en Veerle Vandamme (2013-2016). De huidige afdelingsvoorzitter is Hein Depoorter. 

Evolutiegemeenteraads- en OCMW-raadszetels VU en N-VA

In 1976 behaalde de Volksunie in Izegem vier gemeenteraadszetels en één OCMW-raadszetels. Zes jaar later steeg het aantal gemeenteraadszetels voor de Volksunie tot vijf en vulde de partij twee OCMW-zetels in. In 1988 behaalde de Volksunie evenveel zetels als in 1982.

In 1994 ging het resultaat van de Volksunie achteruit en werden er vier gemeenteraadszetels behaald (en één OCMW-raadszetel).

Het verkiezingsjaar 2000 was voor de Volksunie (dat toen opkwam als VU-ID) een grote overwinning. De partij mocht zeven leden naar de gemeenteraad sturen en drie mandatarissen naar de OCMW-raad.

In 2006 (intussen was de Volksunie gesplitst en waren alle mandatarissen naar de opvolger N-VA overgegaan) leverde de N-VA zes gemeenteraadsleden en drie OCMW-raadsleden.

De grote stap voorwaarts vond plaats in 2012. De partij zette een schitterend resultaat neer en verdubbelde het aantal zetels tot twaalf. De Izegemse N-VA slaagde er ook in om een coalitie te vormen met sp.a/groen en levert niet alleen de burgemeester, maar ook drie schepenen tijdens de eerste drie jaar en sinds 1 januari 2016 ook een vierde schepen. Voor die zes jaar bestuursperiode levert de partij ook de gemeenteraadsvoorzitter.

 

Info: Vijftig jaar geschiedenis van Izegem, Emelgem en Kachtem. 1960-2010 (Ten Mandere).