Bibliotheek en stadsarchief

De Izegemse bibliotheek uitbouwen tot hét kenniscentrum van de stad. In de bestuursperiode 2013-2018 werd de basis gelegd voor deze grondige transformatie, met de uitbouw van projectwerking, de invoering van een zelfscansysteem en de overstap naar een vraaggerichte werking. De collectie van de bibliotheek met een zeer uitgebreid aanbod aan boeken wordt ook aangepast aan de hedendaagse vragen en zo is er nu ook een wisselcollectie games.

 

In het straatbeeld verschenen de boekenruilkastjes, waardoor op verschillende plaatsen in de stad gelezen boeken van eigenaar kunnen veranderen en iedereen op die manier kan kennismaken met nieuwe auteurs of thema’s.

 

Om de infrastructuur van de bibliotheek aan te passen aan de nieuwe werking komt er tijdens deze bestuursperiode een nieuwe locatie voor de bibliotheek in de voormalige drukkerij Strobbe.

 

Met de thesisprijs wordt onderzoek en studie over de stad gestimuleerd en worden studenten aangemoedigd om voor hun thesis een Izegems onderwerp te kiezen. In 2019 werd de prijs voor de eerste keer uitgereikt.

 

 

Het stadsarchief is het collectief geheugen van Izegem. Na jarenlange verwaarlozing werd gestart met een grondige aanpak. Er werd in de periode 2013-2018 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de heemkundige kring die samen met de Intergemeentelijke Archiefdienst Midwest aan de slag gaat om het archief op te schonen, te inventariseren en te digitaliseren.

 

Het historisch archief wordt ook ontsloten met een online inventaris, waardoor het opzoekwerk vergemakkelijkt.

 

Er werd gestart met de grootste digitaliseringsoperatie uit de geschiedenis van de stad. Het gaat om de bevolkingsregisters van de jaren 1830 tot de jaren 1970, boeken met huwelijksakten, overlijdens- en geboorteakten. Vragen voor genealogisch onderzoek zullen zo grotendeels beantwoord kunnen worden door een online platform waar de aktes van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters ter beschikking zullen gesteld worden indien ze openbaar zijn.

 

Opportuniteiten worden nauwgezet opgevolgd om belangrijke archiefstukken te verwerven voor het stadsarchief. Zo werd het archief van het Verbindingsspoor der Vaartkaai geschonken aan de stad en belangrijke archiefstukken keerden ook terug naar het stadsarchief.

 

Het historisch stadsarchief zal samen met de heemkundige kring een nieuw onderdak krijgen in de voormalige drukkerij Strobbe.

Nieuws over dit onderwerp

Benjamin Sercu wordt tweede Izegemse stadsdichter

De stad Izegem ging op zoek naar een opvolger voor Vincent Vandommele die de voorbije twee jaar stadsdichter was. “Benjamin Sercu wordt tot 1 september 2025 de tweede Izegemse stadsdichter als …