Cursisten NT2 in Izegem in stijgende lijn

Op 4 mei 2018, over deze onderwerpen: Inburgering, Onderwijs

Het aantal cursisten NT2 in Izegem is de laatste jaren sterk gestegen. Om op die vraag in te spelen, slaan de stad en het CVO de handen in elkaar.  “CVO 3 Hofsteden zal vanaf september overdag gebruik maken van leslokalen van de Kunstacademie Art’Iz. Op die manier ondersteunen en stimuleren we de extra cursussen Nederlands ”, zegt schepen van Onderwijs Kurt Himpe (N-VA).

“Nieuwkomers moeten in het kader van de inburgering een cursus Nederlands als tweede taal volgen”, vult schepen van Inburgering en Integratie Lothar Feys (N-VA) aan. “Een dergelijke cursus is een voorwaarde om een attest van inburgering te behalen, om zich kandidaat te stellen voor het huren van een sociale woning of in het kader van werkbegeleiding bij de VDAB.”

“De verhoging van het aantal cursisten heeft een aantal redenen”, aldus schepen Feys. “In de eerste plaats merken we een sterke toename sinds de asielcrisis in 2015. Maar er is ook een vlottere doorverwijzing van de Dienst Integratie van de stad Izegem en door het Agentschap Integratie en Inburgering. Daarnaast werd een Buddyproject opgestart en sinds het CVO 3 Hofsteden actief is op het Izegemse grondgebied in opvolging van het PCVO is er een nog betere en intensere samenwerking met de stad.”

“Door deze maatregel kunnen we de cursisten in eigen stad een opleiding aanbieden, brengen we hen ook onrechtstreeks in contact met het Kunstonderwijs en zorgen we voor een efficiënt gebruik van de bestaande accommodatie doordat overdag de leslokalen van Art’Iz vrij zijn”, verduidelijkt de onderwijsschepen Kurt Himpe.

“We juichen de stijging van het aantal cursisten toe, want de kennis van het Nederlands is een belangrijke stap naar een goede integratie”, besluit schepen Lothar Feys.

 

Evolutie aantal cursisten NT2

 

Schooljaar Aantal cursisten
2010-2011 81
2011-2012 72
2012-2013 50
2013-2014 26
2014-2015 25
2015-2016 47
2016-2017 231
2017-2018 181*

 

* in april 2018 zijn nog nieuwe modules gestart

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is