Inventaris van historisch stadsarchief online

Op 9 februari 2019, over deze onderwerpen: Bibliotheek
Inventaris van historisch stadsarchief online

Op zaterdag 9 februari werd tijdens een officiële plechtigheid de inventaris van het historisch archief van de stad Izegem online geplaatst. Tijdens de plechtigheid werd Bertrand Nolf door schepen van Archief Kurt Himpe (N-VA) gehuldigd als grote bezieler en redder van het historisch stadsarchief.

Vanaf nu zet het historisch stadsarchief van de stad Izegem de deuren figuurlijk open. “Het historisch stadsarchief bewaart heel wat stukken en door een optimalisatie van de werking tijdens de voorbije jaren zetten we met de online inventaris een belangrijke stap voor studenten, genealogen en onderzoekers”, verduidelijkt de schepen. “Op dit ogenblik kan iedereen via een online systeem een aanvraag doen voor opzoekwerk, maar zonder te weten of er wel degelijk iets te vinden is over het specifieke onderwerp. Met Probat, het Provinciaal Beheerprogramma voor Archieftoepassingen, zal het historisch archief geleidelijk aan digitaal ontsloten worden. De online inventaris zal nog maar een deel zijn van het historisch archief. Om de stukken zelf te raadplegen zal dan wel nog een afspraak moeten gemaakt worden, maar de online inventaris zal al een grote tijdsbesparing voor de onderzoekers opleveren.

Voor deze digitale ontsluiting was het noodzakelijk dat er een inventaris kwam. “Het opmaken van de inventaris was een jarenlang werk dat in handen kwam van de heemkundige kring Ten Mandere onder leiding van de Intergemeentelijke Archiefdienst. Bij de start van deze bestuursperiode  was er geen sprake van een archiefwerking. Door de oprichting van de archiefdienst in het najaar van 2015 en de samenwerkingsovereenkomst met de heemkundige kring zijn we er in geslaagd om een volwaardige archiefwerking uit te bouwen”, zegt Himpe.

“Bertrand Nolf is de grote bezieler én redder van het historisch stadsarchief”

“Het historisch stadsarchief was eerst ondergebracht op de zolder van Pax Intrantibus, het oude deel van het stadhuis. Onbeschermd en blootgesteld aan barre klimatologische omstandigheden. Bij de bouw van het nieuw stadhuis kwam er een heuse archiefruimte, waar de stukken beter bewaard konden worden. Door de alertheid van Bertrand Nolf werden heel wat waardevolle historische archiefstukken gered van de papiercontainer en is er nu nog een historisch archief. Bertrand Nolf is wel degelijk de grote bezieler én redder van het historisch archief”, zegt schepen Himpe onomwonden.

“Bertrand Nolf begon vrijwillig aan de inventaris van het historisch archief, maar was samen met de heemkundige kring jaren vragende partij om een deskundig archivaris in te zetten en een archiefwerking uit te bouwen. De archiefruimte was vóór 2013 alles uitgezonderd een archiefruimte, maar wel een opslagplaats voor oud meubilair, afgeschreven IT-materiaal en allerhande rommel. Daar kwam door de samenwerkingsovereenkomst met Ten Mandere en de inzet van de Intergemeentelijke Archiefdienst met drie personeelsleden verandering in.”

“Historisch stadsarchief dichter bij de mensen brengen”

Het werk is echter nog niet af. “De voormalige drukkerij Strobbe zal in de toekomst niet alleen een geïntegreerde Kunstacademie en bibliotheek huisvesten, maar ook onderdak bieden aan de heemkundige kring en het historisch stadsarchief. Daardoor zullen we het stadsarchief dichter bij de mensen kunnen brengen en historische stukken bijvoorbeeld met een digitale tentoonstelling in de kijker zetten”, besluit archiefschepen Himpe.

 

 

 

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is