Nieuw Izegems recyclagepark?

Op 9 november 2012

Binnenkort vindt er een buitengewone algemene vergadering van IVIO plaats. Op de agenda staan ook de krachtlijnen van het budget 2013. Wat de recyclageparken betreft, wordt gesteld dat er geen wijziging aan het huidige net van parken komt, wel een studie voor een mogelijk nieuw park in Lendelede.

“Over een nieuw recyclagepark in Izegem vernemen we in deze krachtlijnen niets”, aldus gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) die tijdens de zitting van 5 november vroeg wat de timing is voor het nieuwe park en of hierover al iets opgenomen is in de meerjarenplanning van IVIO. De bevoegde schepen antwoordde dat IVIO eerst de evaluatie van de composteerbare zakken voor tuinafval afwacht. Ze meldde dat door de invoering de wachtrijen aan het recyclagepark verminderd zijn. Doordat OVAM zeer waarschijnlijk geen subsidies meer geeft voor de inrichting van nieuwe recyclageparken zal IVIO minder geneigd zijn om een nieuw recyclagepark uit te bouwen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is