Nieuwe schepenen kennen bevoegdheden

Op 25 oktober 2012

Toekomstig burgemeester Bert Maertens (N-VA) en eerste schepen Frank Duhamel (sp.a) hebben de bevoegdheden voor het nieuwe schepencollege toegewezen.

Maertens neemt de bevoegdheden veiligheid, communicatie en inspraak, bevolking en burgerlijke stand en intergemeentelijke relaties op zich. Voor het eerst komt daar ook personeel en organisatie en administratieve vereenvoudiging en e-government bij. Duhamel zal zich op sociale economie storten en de eerste drie jaar ook ruimtelijke ordening/stedenbouw en huisvesting op zich nemen.

Inburgering

Kurt Himpe (N-VA) wordt tweede schepen en krijgt cultuur, bibliotheek/archief, erfgoed, toerisme en lokale economie, onderwijs, externe relaties en mobiliteit. Derde schepen Nadia Staes (sp.a) krijgt senioren, milieu en vergunningen (voor het eerst samen), duurzaamheid en gelijke kansen. Filip Motte (N-VA) krijgt de bevoegdheden financiën, overheidsopdrachten, kerkbesturen en juridische zaken. Nieuw wordt inburgering: het begeleiden van buitenlandse inwoners. Kurt Grymonprez (sp.a) behoudt zijn bevoegdheid als schepen van feestelijkheden en neemt daar verder ook sport en openbare werken en groen bij.

Wissel na 3 jaar

Nieuwkomer Caroline Maertens krijgt wijkontwikkeling, patrimonium, toegankelijkheid en energie en openbare verlichting toegewezen. De eerste drie jaar neemt ze daar nog jeugd en kinderopvang bij. De laatste drie jaar wisselt ze die voor huisvesting. Marc Vanlerberghe mag de eerste drie jaar verder doen als OCMW-voorzitter. Na drie jaar gaat die functie naar Frank Duhamel. Vanlerberghe neemt er ook ICT bij, maar na drie jaar gaat die bevoegdheid naar Lothar Feys (N-VA). Die wordt vanaf 2016 schepen en heeft vanaf dan jeugd, kinderopvang en ruimtelijke ordening en stedenbouw in zijn portefeuille.

Overleg

Opmerkelijk is dat mobiliteit en openbare werken dit keer niet onder de bevoegdheid van één persoon vallen. "Een bewuste opsplitsing om dezelfde visie vanuit onze beide partijen te kunnen doortrekken", legt Maertens uit. "Dit moet leiden tot een vernieuwde manier van samenwerken. In de praktijk zullen de schepenen dus vaak met elkaar overleggen over die thema's." 

 

Bron: VDI, Het Laatste Nieuws
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is