"Schepen moet uitvoeren wat gemeenteraad beslist"

Op 9 november 2012

Tijdens de zitting van 5 november stelde gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) opnieuw vragen over de notule die handelt over de verkaveling ter hoogte van de Boomgaardstraat. “De gemeenteraad ging akkoord met de drie randvoorwaarden die vooropgesteld werden en die zorgen voor een haalbare mobiliteit na de realisatie van twee nieuwe verkavelingen aan de Kokelarestraat. Onze fractie stelt vast dat deze randvoorwaarden nog altijd niet in de notule zijn opgenomen. Zolang dit niet gebeurt, zal onze fractie de notule van dit agendapunt niet goedkeuren”, stelde raadslid Himpe. “Een schepen moet uitvoeren wat de gemeenteraad beslist en daar veranderen verkiezingen niets
aan”.

Na een lange discussie werd opnieuw gestemd over het agendapunt en werden
de specifieke randvoorwaarden die Himpe voorstelde meerderheid tegen oppositie
weggestemd.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is