Stad Izegem zet binnenkort inventaris van historisch stadsarchief online

Op 4 december 2018, over deze onderwerpen: Erfgoed
Stad Izegem zet binnenkort inventaris van historisch stadsarchief online

Het historisch stadsarchief van de stad Izegem zet binnenkort de deuren figuurlijk open. “In de periode van de jaarwisseling zal iedereen van thuis uit de inventaris van het historisch stadsarchief kunnen raadplegen”, zegt schepen van Archief Kurt Himpe (N-VA).

“Het historisch stadsarchief bewaart heel wat stukken en door een optimalisatie van de werking tijdens de voorbije jaren kunnen we deze stap zetten die voor studenten, genealogen en onderzoekers zeer belangrijk is”, verduidelijkt de schepen. “Op dit ogenblik kan iedereen via een online systeem een aanvraag doen voor opzoekwerk, maar zonder te weten of er wel degelijk iets te vinden is over het specifieke onderwerp. Met Probat, het Provinciaal Beheerprogramma voor Archieftoepassingen, zal het historisch archief geleidelijk aan digitaal ontsloten worden. De online inventaris zal nog maar een deel zijn van het historisch archief ”, aldus Leen Breyne die coördinator is van de Intergemeentelijke Archiefdienst Midwest (IGA). “Om de stukken zelf te raadplegen zal dan wel nog een afspraak moeten gemaakt worden, maar de online inventaris zal al een grote tijdsbesparing voor de onderzoekers opleveren.”

Voor deze digitale ontsluiting was het noodzakelijk dat er een inventaris kwam. “Het opmaken van de inventaris was een jarenlang werk dat in handen kwam van de heemkundige kring Ten Mandere onder leiding van de Intergemeentelijke Archiefdienst. Bij de start van deze bestuursperiode  was er geen sprake van een archiefwerking. Door de oprichting van de archiefdienst in het najaar van 2015 en de samenwerkingsovereenkomst met de heemkundige kring zijn we er in geslaagd om een volwaardige archiefwerking uit te bouwen”, zegt Himpe.

“Gevonden archiefstukken vullen hiaten in historisch onderzoek op”

Tijdens het inventarisatiewerk doken er ook stukken op die hiaten opvullen in het onderzoek van de geschiedenis van Izegem. “De gevonden disrekeningen zullen onderzoekers in staat stellen om Izegem tijdens de vroege zestiende eeuw verder in kaart te brengen”, zegt Bertrand Nolf die archivaris is van Ten Mandere. “Ook een verloren gewaand deel van het landboek van Izegem is aan de oppervlakte gekomen en maakt het mogelijk om de demografische geschiedenis van onze stad in de achttiende eeuw te vervolledigen. Daarnaast zijn er heel wat staten van goed gevonden die historisch gezien een grote demografische meerwaarde hebben.” Er werden ook brieven teruggevonden van Izegemse soldaten die dienst deden onder Napoleon uit de periode na de Franse Revolutie en ook over de Eerste Wereldoorlog bleek in het Izegemse stadsarchief plots meer aanwezig te zijn dan ooit werd gedacht.

Historisch stadsarchief dichter bij de mensen brengen

De voormalige drukkerij Strobbe zal in de toekomst niet alleen een geïntegreerde Kunstacademie en bibliotheek huisvesten, maar ook onderdak bieden voor de heemkundige kring en het historisch stadsarchief. “Daardoor zullen we het stadsarchief dichter bij de mensen kunnen brengen en historische stukken bijvoorbeeld met een digitale tentoonstelling in de kijker zetten”, besluit archiefschepen Himpe.

 

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is