Visie 2030 zit netjes op schema

Op 30 juni 2017, over deze onderwerpen: Visie 2030

IZEGEM - Terug van even weggeweest: Visie 2030. Het ambitieuze toekomstplan voor de stad krijgt een stevige update. “Wat er met het kasteel(park) Blauwhuis gebeurt, bewijst dat we onze beloftes nakomen”, zegt burgemeester Bert Maertens.

In Visie 2030 zijn, na grondig overleg met de Izegemnaar, enkele projecten opgenomen die de komende jaren en decennia het uitzicht van Izegem mee moeten bepalen. “De site Baertshof zit helemaal op schema”, zegt burgemeester Bert Maertens (N-VA). “Het architectenbureau Achtergael uit Gent is aangeduid om het masterplan te ontwerpen voor de hele site. Op vrijdag 7 juli zitten we nog een laatste keer samen om de eindversie te bespreken, waarna het GRUP Administratief Centrum kan opgemaakt worden. Wanneer er een concrete invulling op tafel ligt, zullen we uiteraard opnieuw de mening van de Izegemnaar vragen. Dat is de hoeksteen van Visie 2030.”

De knip van de Krekelstraat wordt niet opnieuw ingevoerd. “We zullen nu met het stadsbestuur een nieuw voorstel uitwerken, waarbij de oversteek van Krekel-Noord naar Krekel-Zuid makkelijker en veiliger moet worden. Dat kan door de voorrangsregel te wijzigen en voetgangers en fietsers die te gunnen.”

Central Park

De knip van de Noordkaai ter hoogte van de centrumbrug komt er niet vooraleer de grote infrastructuurwerken in de Baron- en Ingelmunstersestraat zullen afgewerkt zijn. “Wat wel zo is: we stellen dit jaar nog een ontwerper aan die de haalbaarheid van het aantakken van de fietsverbindingen op de centrale brug met Wandel op de Mandel zal onderzoeken.”

De start van de werken in de Marktstraat nadert ook met rasse schreden. “De bouwaanvraag voor het pand met huisnummer 25 is ingediend. Hopelijk kunnen we snel starten met de aanleg van de parkeerhaven. Maandag 7 augustus beginnen sowieso de eerste nutswerken. We willen voor halfweg december alle werken afgerond hebben.”

Ook het zogenaamde Central Park ligt nog altijd op tafel. Dat moet Krekel Zuid met de Bosmolensverbinden. “Er is al overleg geweest met Wegen en Verkeer. Zij staan positief tegenover het project en stelden zelfs al een eerste ontwerp voor. Dat hebben wij echter afgekeurd omdat fietsers ook hellingen zouden moeten nemen. Er komen nieuwe plannen op ons af.” Bert Maertens benadrukt dat alle gemaakte beloftes zullen nagekomen worden. “Dat bewijzen we nu al met wat er in het kasteel(park) Blauwhuis gebeurt.”

 

Bron: PVH - GF, KW De Weekbode Izegem, 30.06.2017, p. 17

 

KW De Weekbode Izegem, 30.06.2017, p. 17

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is