Zo zal Site Rebry er uit zien

Op 23 december 2016, over deze onderwerpen: Jeugd

IZEGEM - Volgend jaar moet de Site Rebry naast het Joc vorm krijgen. De stad presenteert nu de plannen en wil die tegen begin 2018 volledig realiseren. Er ligt 260.000 euro klaar om de site vorm te geven. “We creëren een nieuw stuk openbaar domein”, aldus schepen van Jeugd Lothar Feys (N-VA).

De site rond het JOC, met onder andere het jeugdhuis De Tunne, kampt al langer met plaatsgebrek. “Vooral een groene ruimte om te ravotten ontbreekt”, aldus Liesbeth Theunynck van de jeugddienst en jeugdschepen Lothar Feys. (N-VA). “Toen de voormalige fabriek van de firma Rebry te koop kwam, aarzelde de stad geen moment. De locatie paalde immers direct aan het Joc en was zo de uitgelezen kans om de site uit te breiden.”

Het stadsbestuur is alvast van plan om enkele elementen van de fabriek te behouden. “Zo willen we de herinnering aan vroeger levend houden, maar de stenen zullen wel plaats ruimen voor meer groen. De fabriekssite zit momenteel ook ingesloten tussen de gebouwen van de jeugddienst, het jeugdhuis, de schuttersgilde en de hondenclub. Een goeie ontsluiting wordt dus noodzakelijk. We willen tegelijk de gefragmenteerde ruimte, die het hele recreatiedomein Krekel Zuid op vandaag is, tot één geheel omvormen.”

Stalen spanten

In een eerste fase wordt er ingegrepen op de fabriekssite zelf. “Het ontwerpvoorstel vertrekt van het behoud van de stalen spanten van de loods. Hier kunnen luifels, speeltoestellen en zelfs boomhutten aan gekoppeld worden. Het geheel zal ook overgroeid worden door klimplanten, waardoor je dus amper het gevoel zal hebben dat er nog een gebouw staat.”

“Dit wordt onze binnentuin en zal het kloppend hart van het project vormen. We zien de Rebry-site niet als een park, maar als een groene intelligente ‘ruïne’. Een polyvalente, groene ruimte waar in de nabije toekomst allerhande recreatieve en socio-culturele activiteiten kunnen plaatsvinden.”

Daarna kan er een bijkomende overkoepelende structuur aangelegd worden. “Als ruggengraat voor het hele domein”, klinkt het. “Die zullen we vormgeven met hagen en er komt een tweede structurerend element: een dreef langs De Leest aan de zijde van de cafetaria. Van het OCMW, via de Leest, het achterliggende plein, het oefenterrein van de voetbal, de hondenclub, de nieuwe speelzone en het speelbosje. Deze dreef kan de aanzet vormen voor een nieuw patroon van dreven die de gehele site zullen ordenen.”

Begin 2018 klaar

De stad is niet over één nacht ijs gegaan. “Er zijn heel wat betrokkenen: de jeugd, de Bosseniers, De Natte Neuzen, KFC Izegem, De Leest en de buren. We willen dat zij hier allemaal hun gading vinden. Daarom hebben we goed geluisterd naar hun noden en wensen. Voor de zomer hielden we al een gezamenlijk infomoment en ondertussen hebben we alle partijen ook individueel gesproken.”

Lothar en Liesbeth benadrukken dat de stad voor een harmonisch park- en groenbeheer gaat. “De speelweide zal ook als terrein voor de hondenschool gebruikt kunnen worden, terwijl ook de speelpleinwerking en gewone mensen er terecht zullen kunnen. We maken van de site een nieuw stuk openbaar domein.”

Momenteel heeft de stad een bouwbudget van 260.000 euro voor de realisatie gereserveerd. “Bij de projectoproep Natuur in je buurt van het Agentschap Natuur en Bos willen we een subsidie van 50.000 euro ontvangen. Indien dit lukt, kan de tweede fase de aanleg van de haag van het masterplan uitgevoerd worden.”

De afbraak van de site is nog voor de zomer van 2017 gepland. Het hele project moet tegen begin 2018 afgewerkt zijn. 

 

Bron: PVH - GF, KW De Weekbode Izegem, 23.12.2016, p. 17

 

KW De Weekbode Izegem, 23.12.2016, p. 17

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is