Bert Maertens

Burgemeester en Vlaams volksvertegenwoordiger
 • papa van Nel
 • Trotse burgemeester van onze stad
  • ​Bevoegd voor: Veiligheid, Communicatie en participatie, Bevolking en burgerlijke stand, Klimaat en milieu, Digitalisering en smart city, Personeel en organisatie, Vrijwilligersbeleid.
 • Vlaams Parlementslid
  • Lid van de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken in het Vlaams Parlement
  • Plaatsvervangend lid voor de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering en voor de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
  • Plaatsvervangend lid in de Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabel
 • In mijn schaarse vrije tijd probeer ik nog te (mini)voetballen bij de Izegemse minivoetbalclub ‘t Elfde Gebod-Citroën Vanhulle en ga ik graag lopen en fietsen