Kurt Lamerant

  • 49 jaar, gehuwd met Isabelle Eeckhout en vader van Niels en Hanne
  • Hou van vissen, sportschieten en onze hond Basiel
  • Criminoloog van opleiding
  • Beleidsmedewerker bij de lokale politie Midow: verantwoordelijk voor de opmaak en opvolging van zonale veiligheidsplannen, diefstalpreventieadviseur

“Een veilige en leefbare buurt; daar sta ik voor.”