Schepenen

Caroline Maertens

Schepen van Ruimtelijke planning, Omgevingsvergunningen, Mobiliteit en fietsbeleid, Openbare werken en groen, Stadsgebouwen, Openbare verlichting

Kurt Himpe

Schepen van Cultuur, Bibliotheek en archief, Erfgoed, Musea, Kunstonderwijs, Senioren, Internationale samenwerking, Noord-zuidbeleid

Lothar Feys

Lothar Feys
Schepen van Sport, Jeugd, Buurtwerking, Integratie en inburgering, Toegankelijkheid

Tom Verbeke

Schepen van Financiën, Woonbeleid, Juridische zaken, Overheidsopdrachten, Contracten, Kerkbesturen, ETIZ, IVIO, AGB, Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Lisbet Bogaert

Lisbet Bogaert
Schepen van Economie, Horecabeleid, Toerisme, Evenementenbeleid, Landbouw, Dierenwelzijn