Izegem kan blijven investeren door te besparen

Op 18 december 2013

Zonder de belastingen te verhogen of personeel te ontslaan, kan Izegem de komende vijf jaar toch nog 25 miljoen euro investeringen.

Het stadsbestuur van Izegem moet de komende vijf jaar niet raken aan de personenbelasting en de opcentiemen. Een aantal kleinere belastingen en retributies ondergaan wel een indexaanpassing van vijftien procent, wat 200.000 euro meer in de stadskas moet brengen.

'Ook aan onze reserves raken we bewust niet. Door flink te besparen op onze werkingskosten bereiken we volgend jaar al een positief resultaat en kunnen we de komende jaren toch nog voor circa 25 miljoen euro investeren', zegt burgemeester Bert Maertens (N-VA).

Voor 2014 wordt geld gestopt in de afwerking van het binnenplein van het stadhuis, de aankoop van een onkruidbestrijdingsmachine, de aankoop voor grond voor het voetbalveld in Kachtem, het onderhoud van wegen, een nieuw fietspad in de Kokelarestraat, de afwerking van het museum van Eperon d'Or en de vernieuwing van het speelplein op de Tuinwijk in Emelgem.

Uitvoering sportplan

Vanaf 2015 gaat de uitvoering van het masterplan sport van start met een nieuwe tribune voor het sportstadion, de aanleg van een kunstgrasveld en de bouw van sportinfrastructuur op de Bosmolens.

Op aansturen van de adviesraden werd nog hier en daar aan het meerjarenplan gesleuteld. Het stadsbestuur wil koste wat kost met winkelpremies van de Marktstraat opnieuw dé winkelstraat van Izegem maken, maar de premie van 5.000 euro zal in twee keer worden uitbetaald.

Patiënten met incontinentie zullen nu toch elk jaar twintig gratis grote huisvuilzakken krijgen. Aanvankelijk was de premie voor Kind en Preventie geschrapt, maar de organisatie krijgt nu toch 900 euro. Ook een subsidie van 5.000 euro voor de podiumkunsten blijft overeind. 

 

Bron: mty, Het Nieuwsblad
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is