“Provinciale toelagereglementen beter bekend maken”

Op 23 december 2013, over deze onderwerpen: Provincie

Volgens provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) moeten provinciale toelagereglementen beter bekend gemaakt worden bij de doelgroepen. Dat stelde hij tijdens de vergadering van de vijfde commissie (Noord-Zuidbeleid) op woensdag 18 december.
Aanleiding voor de tussenkomst was de bespreking van het reglement voor een toelage voor het ondersteunen van Noord-Zuidevenementen. In het vroegere reglement was er ook een mogelijkheid om een subsidie te krijgen voor de realisatie van educatieve producten. Maar aangezien er weinig beroep gedaan werd op deze toelage, zal de realisatie van educatieve producten opgenomen worden binnen de werking van het Provinciaal Noord Zuid Centrum (PNZC). “Op lokaal vlak wordt meer en meer duidelijk dat provinciale toelagereglementen nauwelijks of niet bekend zijn”, stelde raadslid Himpe die ook schepen is in Izegem.
“15 procent van de bevolking gebruikt geen internet”
Om een toelage te krijgen voor een Noord-Zuidevenement moeten de organisatoren aan een aantal voorwaarden voldoen. “Zo moet de organisator duidelijke en ruime publiciteit in minimum drie West-Vlaamse gemeenten voeren en moet er gezorgd worden voor voldoende provinciale herkenbaarheid op het drukwerk. Maar het drukwerk zelf wordt niet betoelaagd. Dat is een tegenstrijdigheid in het reglement”, stelde provincieraadslid Himpe die aan gedeputeerde Jean de Bethune (CD&V) vroeg om te zorgen voor een evaluatie. “Bepaalde doelgroepen bereik je niet met de sociale media zoals Facebook of websites. Een recente studie van Eurostat toonde aan dat 15 procent van de Belgen in 2013 nooit internet gebruikte. Een organisator is dus in bepaalde gevallen nog altijd aangewezen op folders, affiches en persoonlijke uitnodigingen en drukwerk is duur. Als een organisator dan nog eens in drie gemeenten publiciteit moet maken, dan lopen de kosten zeker op.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is