Provincie

De provincieraad is voor West-Vlaanderen wat het Vlaamse Parlement is voor Vlaanderen en de gemeenteraad voor een stad of gemeente. Het is het wetgevend orgaan. De provincieraad wordt elke zes jaar rechtstreeks verkozen en deze verkiezing valt samen met de gemeenteraadsverkiezingen. 

De provincieraad van West-Vlaanderen telt 72 provincieraadsleden, waarvan er twintig tot de N-VA - fractie behoren.

Kurt Himpe is provincieraadslid sinds 3 december 2012. Hij maakt deel uit van de tweede en de vijfde commissie. De tweede commissie behandelt toerisme en recreatie, ruimtelijke ordening, mobiliteit en weginfrastructuur. In de vijfde commissie komen dossiers over economie en streekontwikkeling, externe relaties en noord-zuid-beleid en gelijke kansen aan bod. Hij is ook waarnemer van de provincie West-Vlaanderen in de Commissie voor Erfgoedinitiatieven.

Nieuws over dit onderwerp

Kurt Himpe nieuw provincieraadslid voor N-VA

Op donderdag 16 december legde Kurt Himpe uit Izegem de eed af als West-Vlaams provincieraadslid voor de N-VA. Hij volgt Sigrid Vandenbulcke op, die in oktober 2021 overleed. Kurt Himpe is al …