Provincie start volgend jaar studie op voor herbestemming en restauratie kasteel Wolvenhof

Op 21 november 2018, over deze onderwerpen: Erfgoed, Provincie
Provincie start volgend jaar studie op voor herbestemming en restauratie kasteel Wolvenhof

De provincie West-Vlaanderen start in 2019 een studie op voor de herbestemming en de restauratie van het kasteel Wolvenhof. “Hiervoor wordt 165.000 euro voorzien”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) naar aanleiding van een vraag aan gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V).

Het provincieraadslid slaat al een tijd op de nagel: “Terwijl het kasteel Wallemote helemaal gerestaureerd is en een bestemming heeft, staat het zusterkasteel er troosteloos bij.”

Het domein zelf is eigendom van de provincie, de kastelen Wallemote en Wolvenhof zijn dan weer eigendom van de stad Izegem. “In 2010 sloot de provincie voor een duur van 99 jaar een erfpachtovereenkomst af met de stad Izegem met als doel er het streekhuis Roeselare-Tielt in onder te brengen”, zegt Himpe. “Maar al snel bleek dat die plannen opgeborgen waren, toen het streekhuis voor Midden-West-Vlaanderen een onderdak kreeg in het Huis van de Voeding in Roeselare.”

Op vraag van provincieraadslid Himpe start de deputatie nu een studie op voor de herbestemming en de restauratie van het kasteel Wolvenhof, weliswaar pas acht jaar nadat de provincie het kasteel in handen kreeg. “Doordat de deputatie de oorspronkelijke plannen om het streekhuis er onder te brengen wijzigde, is heel wat tijd verloren gegaan.”

“Kasteel ten vroegste in 2025 gerestaureerd”

Provincieraadslid Himpe polste ook naar de timing voor de restauratie en de herbestemming van het kasteel, waarop gedeputeerde Naeyaert liet weten dat Wolvenhof ten vroegste in 2025 zal gerestaureerd zijn en een invulling zal hebben. “De provinciale diensten hebben dit bekeken en aangezien er een restauratiedossier moet opgemaakt worden en rekening houdend met de doorlooptijd om de nodige financiële middelen te krijgen, zal dit heel waarschijnlijk niet vroeger kunnen gerealiseerd worden. Die termijn laat ons ook toe om een nieuwe bestemming te zoeken voor het kasteel Wolvenhof”, meldde gedeputeerde Naeyaert.

Bijkomende parking

Provincieraadslid Himpe wees de deputatie ook op de nood aan bijkomende parking aan het provinciedomein Wallemote-Wolvenhof. “Er is weliswaar een parking aan de Kokelarestraat, maar die volstaat in veel gevallen niet en de functies van het domein breiden ook uit. Er is niet alleen het kasteel Wallemote en het speelbos, maar als het kasteel Wolvenhof ook een invulling krijgt, dan zal de parkeergelegenheid helemaal niet meer volstaan.” Gedeputeerde Naeyaert bevestigde dat de nood aan parking zal meegenomen worden bij het dossier van de herbestemming van Wolvenhof.

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is