Verderzetting schoolstraten na geslaagde testperiode

Op 25 juni 2019, over deze onderwerpen: Mobiliteit
Verderzetting schoolstraten na geslaagde testperiode

De verderzetting van de schoolstraten, in de omgeving van de St Rafaëlsschool en de H. Familie op de Bosmolens, is  in de commissie openbare werken en mobiliteit positief geadviseerd en het schepencollege volgt dit advies, meldt schepen van mobiliteit Caroline Maertens. 

Na de verwerking van de enquêtes en de telresultaten is gebleken dat in beide schoolomgevingen de invoering van de schoolstraten positief ervaren wordt door de leerlingen, ouders, directies en buurtbewoners.

“Zeker nu de bewoners naast het verlaten van de schoolstraat ook opnieuw de straat mogen inrijden naar hun woning, uiteraard stapvoets, zien zij geen problemen meer maar alleen maar voordelen. Er werd ook niet te veel extra verkeersdrukte waargenomen in de onmiddellijke omgeving”, vertelt schepen Maertens.  “Wij zullen aan de directies dan ook voorstellen om de schoolstraat verder te organiseren in het najaar  (vanaf het nieuwe schooljaar tot de kerstvakantie). Daarna maken wij opnieuw de analyse. Wij bekijken eerstdaags met de directies of zij genoeg personen kunnen mobiliseren om mee te werken aan de uitvoering. Uiteraard zijn zij nog altijd de praktische uitvoerders”, besluit schepen Caroline Maertens. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is