“Zet trage wegen in Izegem nog meer in de kijker”

Op 10 april 2020, over deze onderwerpen: Mobiliteit

Gemeenteraadslid Frederick Verhaeghe wil dat het stadsbestuur van Izegem samen met vzw Trage Wegen en Natuurpunt De Buizerd een vast wandeltraject uitstippelt via verschillende trage wegen. Daarnaast stelde hij voor om enkele nieuwe trage wegverbindingen officieel te openen tijdens het nationale campagneweekend “Dag van de Trage Weg”.  Schepen van Mobiliteit Caroline Maertens reageerde positief op de voorstellen van Verhaeghe . 

Op 17 en 18 oktober 2020 is er opnieuw het nationaal campagneweekend  ‘Dag van de Trage Weg’. Volgens Frederick Verhaeghe is dat  de uitgelezen kans om de  verschillende trage wegen in Izegem onder de aandacht te brengen. Verhaeghe: “We vinden verschillende trage wegverbindingen en slimme doorsteken terug doorheen Izegem, zowel op het platteland, dorpskernen, verkavelingen of in het centrum.  Verhard of onverhard, breed of smal, ze vormen een belangrijke verbinding voor zachte weggebruikers zoals wandelaars en fietsers”.

Ook samenwerking met Ingelmunster is mogelijk
Via een schriftelijke vraag aan het schepencollege van Izegem stelde Verhaeghe vorige maand voor om  een traject uit te stippelen langsheen verschillende kerkwegels, veldwegen en jaagpaden in Izegem en officieel te openen tijdens het campagneweekend. Verhaeghe:  “Daarbij kan het stadsbestuur van Izegem  samenwerken   met de lokale afdeling vzw Trage Wegen en Natuurpunt De Buizerd.  Samen kan er een  wandel- en fietstraject opgemaakt worden langsheen de vele  trage wegen in onze stad. Daarbij kunnen we nieuwe verbindingen via de Hogestraat en de Binnenstraat in Kachtem of via de ontsluiting op de Bosmolens richting H. Familieschool en Chémin 43 in Emegem extra benutten.  Ook een eventuele samenwerking met Ingelmunster behoort tot de mogelijkheden. Onze buurgemeente staat  via het jaagpad langs het kanaal Roeselare -Leie en Wandel op de Mandel in verbinding met Izegem”. 

Nieuwe verbinding in Kachtem
Schepen van Mobiliteit Caroline Maertens reageerde positief op de voorstellen van Frederick Verhaeghe.  “We bekijken de mogelijkheid om een nieuwe trage weg  te openen tijdens het campagneweekend ‘Dag van de Trage Weg’.  Daarnaast onderzoeken we of er een nieuwe verbinding mogelijk is in Kachtem op ’t Groentje tussen de Hogestraat en de aanpalende wijken.  Alle bestaande trage wegen in Izegem zijn trouwens  in kaart gebracht door  de Vlaamse Landmaatschappij.  Het overzicht zal binnenkort te consulteren zijn op de website van stad Izegem”. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is