Financiën en Begroting

In de vorige bestuursperiodes lieten onze voorgangers de stadsschuld fors aangroeien. Die schuldenlast legt een zware hypotheek op onze toekomst. De voorbije drie jaar hebben we het anders aangepakt. De schuldgroei hebben we gestopt. Onze schulden nemen nu af. 

Zonder de onroerende voorheffing en de opcentiemen op de personenbelasting te verhogen en zonder te raken aan pensioen- en andere reserves, hebben we het begrotingstekort omgebogen naar een overschot. En dat door erg zuinig om te springen met de beschikbare middelen. 

Dat overschot – en die van de volgende jaren – gebruiken we om onze schuldenlast uit het verleden af te bouwen. En om minder te moeten lenen voor de nieuwe investeringen. Onze schuldgraad daalt dan ook sterk, zodat we het niet meer slechter doen dan elders. We doen zelfs beter, want we voldoen nu al aan de strenge begrotingsnormen die de Vlaamse overheid oplegt. 
Om te verhinderen dat steden te veel nieuwe leningen aangaan, zijn zij verplicht om er ten laatste in 2019 voor te zorgen dat het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven (zonder de aflossingen voor leningen) toelaat om alle leningen af te betalen. Welnu, wij hebben dat al bereikt. En dat is uniek, want vele steden zullen daar ten vroegste pas in 2019 in slagen.   

Precies omdat we vandaag zuinig beheren, kunnen we later opnieuw beleggen in weloverwogen stadsvernieuwingsprojecten. Zoals N-VA dat ook in de federale en Vlaamse regering doet: vandaag besparen om de toekomst te vrijwaren.

Nieuws over dit onderwerp