Stadsbestuur pakt verkeersveiligheid in Kachtem gestaag en weldoordacht aan

Op 11 september 2019, over deze onderwerpen: Mobiliteit
Stadsbestuur pakt verkeersveiligheid in Kachtem gestaag en weldoordacht aan

Tijdens de gemeenteraad gisteren beantwoordde schepen van Mobiliteit Caroline Maertens (N-VA) de vragen en suggesties van twee bewoners van de Mezegemstraat over de verkeerssituatie in de straat en op andere plaatsen in Kachtem. Dit gebeurde tijdens de uitoefening van het spreekrecht voor burgers, een primeur in Izegem.

Als lid van de Commissie Openbare Werken en Mobiliteit (COWM), plaatste ik het Oost-West traject Mezegemstraat-Manestraat al tijdens de vorige bestuursperiode op de politieke agenda”, zegt N-VA-gemeenteraadslid Nick Verschoot.

Na grondig onderzoek besliste de COWM tot uitvoering van enkele maatregelen om de snelheid terug te dringen en het toenemende verkeer af te remmen. Zo werden er langs het traject bloembakken geplaatst die niet alleen voor een mooier straatbeeld zorgen, maar vooral de snelheid moeten afremmen.

En dat lukt. Dat tonen de resultaten van officiële snelheidsmetingen in augustus en september door de stad en de politie duidelijk aan. Amper 2,39 procent van de 1130 gecontroleerde wagens reed aan een beboetbare overdreven snelheid. Vorig jaar was dat nog 8,21 procent, bijna het viervoudige. “Meten is weten. En de cijfers zijn wat ze zijn. Ze bevestigen ons vermoeden dat het eerder om een gevoel van te hoge snelheid gaat, te wijten aan de grote toename van het aantal wagens. Maar dat is lang niet enkel in Kachtem het geval”, stelt schepen Maertens.

Desalniettemin neemt het stadsbestuur de verkeerssituatie op het traject heel ernstig, in tegenstelling tot wat bepaalde betreurenswaardige verwijten en verwensingen laten uitschijnen.

Het sterk gegroeid aantal wagens op het traject zal na de herinrichting van het op- en afrittencomplex Noordkaai-E403 zeker dalen. Met een gezamenlijk zwaar vervoersplan met de buurgemeenten willen we het aantal vrachtwagens in de landelijke straten achteruit dringen. We zetten ook vanzelfsprekend verder in op flitscontroles en leggen een verkeerstafel aan op het kruispunt Hogestraat-Mezegemstraat. Zo wordt de aanbevolen fietsroute, die door het Rhodesgoed loopt, veiliger gemaakt. De komende jaren wordt bovendien de Hogestraat helemaal heringericht, met maximale aandacht voor de veiligheid van de fietsers. Op die manier maken we de weg van thuis naar de school in Kachtem en omgekeerd zo veilig mogelijk”, besluit schepen Caroline Maertens.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is