Diederik Pattyn

  • 62 jaar, gehuwd met Katrien Claeys
  • 4 kinderen, Hein, Wouter, Jeroen en Nele. Evenveel schoonkinderen en 7 kleinkinderen
  • Meer dan 30 jaar bestuurservaring in het bedrijfsleven. Lid van VOKA en diverse beroepsverenigingen
  • Mede-inrichter van de fiets- en wandeltochten Izegem-Belle